Kritisk tænkning

Christoffer Boserup Skov
Gyldendal 2020
75 sider

Filosoffen Christoffer Boserup Skov udfolder fem aspekter eller principper ved kritisk tænkning: At tænke klart, at fjerne fordomme, at tænke i perspektiver, at være kritisk, at kunne undre sig. De fem aspekter eller principper får hver et kapitel, som tilsammen udgør langt hovedparten af bogen.

Trods sin beskedne størrelse kommer Kritisk tænkning langt omkring. Vi runder både Sokrates og Donald Trump. Måske er det ikke helt rimeligt (overfor Trump) at stille den græske filosof op mod eks-præsidenten, men de eksemplificerer yderpoler, som bruges til at nå hen til definitionen: Kritisk tænkning handler om, hvordan man bliver god til at tænke, og ikke om hvad man skal tænke.

Livet er fuld af fælder, hvis man ikke behersker den kritiske tænkning, og hvem gør det? Prøv fx at billeder-google ordet direktør. Man vil overvejende finde billeder af hvide mænd, og psykologen Rosenthal viste, at vi er tilbøjelige til at observere, vi tror på, vi vil finde. Derfor har det betydning, hvilke søgeresultater vi får. Det præger simpelthen vores opfattelse af virkeligheden.

Kritisk tænkning hævder ikke, at man kan overvinde den form for egocentrisme, altså at man skulle kunne være stærkere end Rosenthal-effekten. Opgaven for en kritisk tænker er netop at være bevidst om, at man altid betragter verden ud fra et bestemt perspektiv. Den enorme informationsmængde, der er til rådighed, er en udfordring for kritisk tænkning. Det samme er informationshastigheden, som gør det svært (for ikke at sige umuligt) at faktatjekke, hvad der kommer ind. Det giver fake news let spil. Hermed er også sagt, at kritisk tænkning og fake news er hinandens modsætninger.

Hvert kapitel rundes af med en lille boks med overskriften ”Tid til fordybelse”. Det kan virke som et paradoks i så lille en tryksag at tale om fordybelse, men Kritisk tænkning er ment som en introduktion, som interesserede kan tage afsæt i, når de går mere i dybden, fx med hjælp fra litteraturlisten, som også omfatter en række hjemmesider. Dermed bliver Kritisk tænkning en hurtig og overskuelig indføring i centrale dele af sit emne.