Læringsmiljøer med høj kvalitet

Dorthe Filtenborg
Hans Reitzels Forlag 2021
128 sider

Heldagspraksis, børneperspektiv og didaktik. Det er tre essentielle nøgleord i forhold til dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplans krav til læringsperspektivet. Sådan skriver Dorthe Filtenborg i sin nye bog om læringsmiljøer.

Der er skrevet mange tykke bøger om arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Her står vi med en kort, overskuelig og tilgængelig af slagsen, og det er der brug for. På kun 128 sider kommer læseren omkring leg, trivsel, dannelse, udvikling og læring.

Indledningsvist slår forfatteren fast, at læringsmiljøet er det gennemgående for det pædagogiske grundlag. Hun definerer læringsmiljø bredt. Så bredt, at leg og læring er hinandens forudsætninger. Der bliver endda plads til en kort beskrivelse af de tre vigtige legetyper: Rolleleg, parallelleg og konstruktionsleg.

Til at fodre legen har vi fantasi, forundring, fordybelse, forankring og forandring. Det er her, læringsmiljøet kommer ind i billedet. Pædagogen har nemlig ansvaret for at lægge såkaldte spor ud. Det kan ses som en slags legetema: Jul, vand, eventyr osv. Nogle af sporene er mediespor, som pædagogerne kan vælge at styrke eller at dæmpe. Læringsmiljøer med høj kvalitet nævner den aktuelle coronapandemi og den uaktuelle 11. september som eksempler på mediespor. Det kan også være personer fra medierne, fx den kongelige familie.

Hverdagen er det, der er mest af. Derfor giver det mening at forholde sig pædagogisk til rutiner i hverdagen. Dorthe Filtenborg definerer pædagogiske rutiner som ”daglige, vedvarende, tilbagevendende”. De er vigtige ved overgange fra en aktivitet til en anden.

Et kapitel er tilegnet forældresamarbejdet, hvor pædagogen skal være opmærksom på de mange forskellige familietyper. Danmarks Statistik siger 36 forskellige. ”Hvad kan pædagogen stille af forventninger og krav til forældrene?” spørger forfatteren, og hun kommer selv med nogle eksempler.

En stor del af forældresamarbejdet består af dokumentation af hverdagen, og det giver bogen også eksempler på.

Sidst i Læringsmiljøer med høj kvalitet er der refleksionsmateriale til hvert enkelt kapitel. Materialet viser både vej til refleksioner over ”Hvad forstår jeg/vi ved …” og overvejelser over fx indretning og brug af personalets kompetencer.