Podcasts – en anden måde at få viden i en corona-tid

Af Bjarne W. Andresen, pædagog

Hvad gør man, når man trods corona vil holde sig fagligt i god form? Der findes en del podcasts, som kan give pædagogfagligt input. Husk den kritiske sans, for podcasts er en broget flok, og mange af dem henvender sig både til fagpersoner og andre (typisk forældre) for at få en stor lytterskare.

Artiklen har været bragt i Århus Pædagoger nr. 4/2020. Klik på billedet for at se artiklen i sit oprindelige layout.

Listen er podcasts, som pædagoger har anbefalet. De fleste afsnit har jeg hørt selv, resten ligger på min spilleliste og vil blive hørt på vej til og fra arbejde de kommende uger. Find dem, hvor du plejer at hente podcast eller søg efter dem ved at skrive navnet, evt. efterfulgt af ”podcast”.

Børn&Unge podcast
Produceres af BUPL. Podcasten indeholder både oplæsning af udvalgte artikler fra fagbladet Børn&Unge og selvstændige afsnit med fx interviews om undersøgelser af pædagogisk praksis. Afsnittene er meget forskellig længde.

Børnehøjde
Produceres af EMU/Danmarks læringsportal. Afsnit om læringsmiljøer i hverdagssituationer. Ca. en halv time pr. afsnit.

Børnepsyk
Produceret af tidsskriftet Vores Børn og henvender sig til forældre. Bedst til nyuddannede pædagoger, eller hvis man ønsker at få input til forældresamarbejde. 20-45 minutter pr. afsnit.

Børnepsykologi
Produceret af Rasmus Alenkær, psykolog og tidligere lærer. Samtaler med en lang række gæster om forskellige emner, primært relevante for skolepædagoger. Podcasten giver meget at tænke over. Ca. en time pr. afsnit.

Den kritiske podcast
Produceret af ”Den kritiske pædagogiske højskole”. Tager centrale pædagogiske begreber op. Ca. en time pr. afsnit.

Det gode børneliv
Produceret af Gitte Winter Graugaard, blogger, forfatter og foredragsholder. Podcasten tager nogle af de mere perifære emner for en pædagog op: fx mindfulness og søvn. Bør lyttes kritisk, men med åbenhed. Afsnittene er forskellig længde.

Fra gulvet
Produceret af Kim Simonsen og Marlene Holmqvist, som begge er pædagoger. De to pædagoger samtaler om løst og fast med mange aktuelle emner fra mediernes omtale af det pædagogiske fag. Der kommer ikke flere afsnit. Ca. en time pr. afsnit.

Gamle pædagoger
Produceret af Egon Clausen, som samtaler med gæster om primært skolevæsen og dannelse. Her er noget for fagnørder, men man skal virkelig være interesseret. Ca. en halv time pr. afsnit.

Hejlskov & Vejes pædagogikpod
Produceret af Bo Hejlskov Elvén (psykolog) og Hanne Veje (pædagogisk vejleder) i samtale med hinanden og gæster om en lang række emner, som har betydning for pædagogers arbejde, fx diagnoser og relationer. Ca. en halv time pr. afsnit.

Hvad ved vi egentlig om børns trivsel
Produceret af Københavns Universitet. Forskningsbaseret viden om mobiltelefoni, alkohol, mobning og andre ret tunge emner. Ca. en halv time pr. afsnit.

Legekunst
Produceret af LegeKunst, som er et samarbejde mellem en lang række aktører på 0- til 6-årsområdet. Som navnet siger, beskæftiger podcasten sig med legen. Afsnittene har forskellig længde.

Min pædagogiske rejse
Produceret af Pædagogisk Extrakt/VIA. Personlige beretninger fra pædagoger og andre. Ca. 20 minutter pr. afsnit.

Netbørn
Produceret af DR og tre pædagogstuderende fra Aarhus i 2011. Fire afsnit handler om computerspil, sociale fællesskaber mm. En halv time pr. afsnit.

Pædagogisk indblik
Produceret af DPU (Aarhus Universitet) og breder sig over alle mulige emner af pædagogfaglig relevans med udgangspunkt i forskning. Afsnittene har meget forskellig længde.

Pædtalks
Produceret af professionshøjskolen Absalon (København). I skrivende stund er der kun lavet to afsnit: Et om kreativitet og et om faglige fyrtårne.

Specialpædagogiske eftertanker
Produceret af Sødisbakke (er et specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud). Hvis man ønsker at få viden om specialpædagogik. Afsnittene er af forskellig længde.

Veje til inklusion
Produceres af EMU/Danmarks læringsportal. Om inklusion i skolen. Ca. en halv time pr. afsnit.