Højtbegavede børn i dagtilbud – Opgaver, øvelser og idéer

Pia Ryding (forfatter)
Cæcilie Bess Fløe Jørgensen (illustrator)
GeGe 2021
97 sider

En samling kopiark og aktivitetsforslag, som kan bruges mange steder i pædagogisk praksis. Med henvisninger til relevant teori, uden at teorierne tager fokus fra aktiviteterne.

Bogen lægger sig op ad en anden bog af samme forfatter, Højtbegavede børn i dagtilbud – find dem og udfordr dem (2019), som også er anmeldt her på siden. Hvis man oplever, at opgavebogen rammer noget hos børnegruppen, vil jeg invitere til at læse find dem-bogen. Og hvis man har haft glæde af at læse om højtbegavede børn, er Højtbegavede børn i dagtilbud – Opgaver, øvelser og idéer en god måde at sætte handling på sin viden.

”Hvorfor overhovedet have forskellige opgaver til forskellige børn?”, kunne man spørge. Og er det ikke at drive børn frem til at interessere sig for noget, de ikke er klar til? Pia Ryding svarer selv på spørgsmålene: Lægger du fx en side med figurer, tal eller bogstaver sammen med andre kopisider, når der skal tegnes, vil du hurtigt kunne se, hvilke børn der tidligt synes tal og bogstaver er interessante. Dette betyder ikke nødvendigvis, at barnet er højtbegavet, men det kan skærpe din opmærksomhed omkring barnet.

Et eksempel på sammenkoblingen af aktivitet og teori er siderne om dialogisk læsning. Aktiviteten bliver beskrevet ud fra Blooms taksonomi og Edward de Bonos seks tænkehatte. Det er et ret smart træk, og ved hjælp af tre eksempler på børnebøger bliver det meget håndgribeligt. Der er endda en ekstra oversigt, som man selv kan udfylde, når man arbejder dialogisk med andre bøger.

En stor del af bogen er kopisider, som må bruges indenfor rammerne af institutionens aftale med Copydan. Der er bl.a. bogstavsider med de enkelte bogstaver og sider med hhv. alle vokaler og alle konsonanter.

En anden type opgaver er dem, hvor man skal finde figurer på et ark med prikker i forskellige toner af grå. Jeg må indrømme, at jeg selv var udfordret her, men børn med bedre øjne vil nok kunne gå nemmere til opgaven. Andre steder skal man tælle dyr eller regne med romertal. Der er således mange forskellige aktiviteter i mange forskellige sværhedsgrader.

Højtbegavede børn i dagtilbud – Opgaver, øvelser og idéer har færre trykfejl end Højtbegavede børn i dagtilbud – find dem og udfordr dem, bl.a. fordi der er langt mindre tekst. Som det første citat i denne anmeldelse antyder, kunne en ekstra korrektur dog have været på sin plads. Introduktionen til en labyrint fortæller, at der er kun én rigtig løsning, og denne vises på de bagerste sider. Desværre er der faktisk to løsninger. Det er rigtigt ærgerligt, for det sænker troværdigheden i et ellers godt og sagligt materiale.

De sidste kapitler handler om sanser, og også her er der mange gode aktivitetsforslag.