Mit hjerteblod

I mit barndomshjem var der ikke mange bøger, heller ikke børnebøger. Da jeg begyndte at komme på biblioteket, åbnede en hel ny verden sig for mig. Mit engagement i børnelitteratur i dag skyldes utvivlsomt, at den ikke fyldte meget i min tidlige barndom. Og at den kom til at betyde meget for mig senere. Det første vil jeg gerne spare andre børn for. Det sidste vil jeg gerne gøre muligt for så mange, jeg kan.

Klummen er udgivet i Klods Hans nr. 1/2022 og kan læses i sit oprindelige layout her. Eller hent hele bladet her.

Man kan betragte litteraturen som et spejl eller et vindue. Spejlet er der, når du genkender en karakter eller et miljø i bogen. Mere kompleks litteratur har måske et tema, som du kan relatere til. Den type litteratur er vigtig, for det er her, du opdager, at du ikke står alene. Vinduet viser dig den verden, der ligger (langt) væk fra dig selv. Du opdager mennesker, som lever helt andre liv end dit eget. Andre må kæmpe for at opnå det, du selv tager for givet. Og nogen får det forærende, du må kæmpe for.

Jeg ved præcis, hvornår jeg er allermest stolt af at være en del af IBBY: Det er, når vores indsats gør det muligt at møde spejlet eller vinduet. Vi uddeler Klods Hans-prisen til mange forskellige aktører, og de er alle stjerner i mine øjne. Men klarest skinner stjernen i mine let fugtige øjne, når prisen gives for at tage ud til bogfattige områder og læse op for børn, for at samle ind til biblioteker til udsatte børn eller for andre projekter i den boldgade.

I mine år i bestyrelsen har jeg skrevet mange indstillinger til priser, hvor forfattere, illustratorer m.m. kan modtage fame and fortune – og med rette. Kvaliteten er høj. Men ingen af de priser tæller mere for mig end ”Outstanding Books for Young People with Disabilities”, hvor det drejer sig om at komme med i et beskedent katalog og blive indlemmet i en bogsamling på et bibliotek i Canada. Fordi det er bøger, der henvender sig til børn, som ellers er usynlige i børnelitteraturen.

Det engagement tager jeg med, når jeg skriver om børnelitteratur. Mine boganmeldelser på paedagogen.dk er målrettet pædagogisk praksis, og jeg leverer regelmæssigt artikler til Specialpædagogisk Månedsblad og Børns Hverdag, som udgives af Daginstitutionernes Lands-Organisation. Som i IBBY er mit fokus, hvordan børnelitteraturen kan være et spejl og et vindue. For det er der stadig brug for.