Mennesker, som inspirerer mig: Ole Lauridsen

Mennesker lærer på forskellige måder. Ved at kende sin personlige foretrukne læringsstil kan man hjælpe sig selv. Det betyder ikke, at man altid skal sidde i samme temperatur eller kun kan arbejde et kort tidspunkt på dagen, men det betyder, at man kan tilrettelægge sine omgivelser, når man skal lære noget svært. Ved mindre svære opgaver kan man med fordel variere sit miljø, hvilket i sig selv giver højere opmærksomhed.

Kontakt Ole Lauridsen på
lauridsenole@outlook.dk
eller 21 45 85 28.

Læs mere på
Ole Lauridsens hjemmeside.

Jeg lærte Ole Lauridsen at kende på Folkeuniversitetet i Aarhus, hvor han forelæste om læringsstile. Jeg deltog i flere forløb både på egen hånd og sammen med nogen, jeg inviterede med. Jeg gav endda et forløb som gave. Ole Lauridsens foredrag udmærker sig ved, at han benytter sin viden om læring, så der skiftes mellem forskellige læringsformer og aktiviteter. Når foredraget slutter, kan man sætte flueben ved alle de ting, han har præsenteret som vigtige i formidling.

Senere fandt jeg ud af, at Ole Lauridsen også har stor viden om sprog og om andre dele af den fantastiske hjernes evne til at tilegne sig, bearbejde og lagre informationer.

Ole Lauridsen står bag en lang række publikationer, både bøger og artikler. Desuden er han en flittig foredragsholder både i små og store sammenhænge. Man kan møde ham alle steder fra Folkeuniversitetet til små arrangementer på højskoler og i foreninger.

COVID-19 har gjort livet svært for mange foredragsholdere og arrangører af personaledage, forældreforedrag mm. Derfor laver jeg en serie beskrivelser af nogle af de mennesker, som har inspireret mig til at blive den pædagog, jeg er i dag.

Serien består af:
Anette Prehn
Ulla Qvist Engholm
Mette Weber
Jeanette Breus Møller
Trine Boel Nielsen
Rikke Yde Tordrup
Carsten Sommerskov

Louise Tidmand
Ayuna Pedersen
Ole Lauridsen

Carsten Thorup Møller
Ann Carina Schødt
Tina Østergaard
Birgitte Skovgaard
Helle Hedegaard Hein
Fiona Andersen